Er wordt de laatste tijd veel gezegd en geschreven over vitaliteit in het bedrijf. Begrippen als duurzaam inzetbaarheid en vitaliteit vliegen je om de oren. Maar als je vraagt wat het dan precies betekent, “vitaliteit”, dan valt het stil.

 

Het blijkt een lastig fenomeen vitaliteit. Iedereen heeft een beeld van wat het is tot het moment dat we het moeten uitleggen. En op individueel niveau betekent het nog wat anders dan op organisatieniveau.

De grootste fout die bedrijven maken als ze hun medewerkers vitaler willen maken, is precies dat! Het wordt individueel ingestoken. De medewerkers moeten vitaler worden en zo wordt een vitaal bedrijf gecreëerd. En zo werkt het niet.

Vitaliteit is niet het zelfde als gezondheid

De gedachten gang dat een vitaal bedrijf ontstaat door de medewerkers van dat bedrijf vitaler te maken, berust op een foutieve aanname. En dat is dat vitaliteit het zelfde is als gezondheid. Waarom zeg ik dat? Omdat de vitaliteitsprogramma’s vaak bestaan uit workshops over gezonde voeding, of een fitnessprogramma of, en dat is in het beste geval, mindfulness, stressreductie of een programma over gelukkig zijn.

Op korte termijn kunnen dit prima programma’s zijn en ze hebben ook echt wel hun plek in de hele vitaliteitsimplementatie. Maar we beginnen er niet mee.

De groep medewerkers dat met tegenzin naar het werk gaat, is groot. En dat heeft bijna nooit te maken met dat er te weinig workshops zijn over gezonde voeding of meer bewegen op de werkvloer, maar veel vaker ligt de relatie met de manager er aan ten grondslag. De manager wordt als reden aangegeven dat men op zoek gaat naar een andere baan of dat men ziek thuis komt te zitten.

Als een manager zo’n grote invloed heeft op het wel en wee van een medewerker, dan valt er wat voor te zeggen om een vitaliteitstraject anders in te steken.

Wat is een vitale organisatie?

Laten we eens kijken naar wat een vitale organisatie beoogt. Een vitale organisatie is in staat om zich aan te passen aan de veranderingen in de markt en is flexibel. Een vitale organisatie heeft betrokken medewerkers die creatief mee denken, die alert zijn op vernieuwen en wijzigingen en die voldoende veerkracht bezitten om met al die veranderingen die nu eenmaal horen bij een turbulente economie om te kunnen gaan. Het is het soort vitale organisatie waar mensen graag willen werken, waar het verloop dus laag is en het verzuim minimaal.

Eerst het fundament

Vitalizing People werkt eerst aan de basis, we leggen eerst samen een fundament neer. En dat fundament is de vitale cultuur. Binnen een vitale cultuur krijgt vitaal leiderschap de kans betrokkenheid bij de medewerkers te creëren maar ook te tonen.

De enige manier om duurzaamheid te creëren is het managen van de vitaliteit terug te brengen in de (management) lijn. Er dient eerst draagvlak gecreëerd te worden alvorens individuele programma’s aftrek kunnen vinden op een manier dat iedereen binnen de organisatie er van profiteert.

 

Samenvattend? Gelukkig is er steeds meer aandacht voor programma’s die medewerkers helpen gezonder te worden of die het vergroten van het welzijn van medewerkers beogen. Maar kijkend naar de reden van verzuim en verloop lijken de individueel ingestoken programma’s niet de oplossing voor duurzaam resultaat. Beter is het om eerst draagvlak te creëren door te werken aan een vitale cultuur. Hierdoor ontstaat een manier van omgaan met elkaar dat de betrokkenheid van medewerkers vergroot. En betrokkenheid is een betere voorspeller van duurzaam resultaat.