Zal je net zien, heeft je organisatie allerlei initiatieven bedacht om de gezondheid van alle medewerkers te bevorderen, krijg jij je team niet mee. Terwijl er wel van je verwacht wordt vanuit Directie en MT dat jij je teamleden motiveert tot deelname. Een mooie taak, maar niet de minste. Hoe ga jij er nu voor zorgen dat jouw team in ieder geval mee doet aan de leefstijl- en gezondheidsprogramma’s?

 Vanuit de beste bedoelingen

Bovenstaand voorbeeld is een veelvoorkomende situatie waar leidinggevenden en managers mee te maken krijgen en eentje regelrecht uit de praktijk. Om verschillende redenen worden leefstijl- en gezondheidsprogramma’s geïnitieerd door bedrijven. Bijna altijd vanuit een goed hart en goede bedoelingen met de beste intenties, maar helaas slaan ze de plank te vaak mis. En dat is zonde. Zonde van de goede bedoelingen, zonde van het geld dat er mee gemoeid is.

Aannames in plaats van feiten

Dit soort initiatieven is gestoeld op een aantal aannames en die aannames zijn de reden dat het resultaat maar van korte duur is.

Aanname 1: Mensen met een gezond gewicht zijn minder vaak ziek en dus vitaler.

Deze gedachte is ingegeven door de relatie dat mensen met een hoog BMI (overgewicht) vaker verzuimen, alleen deze relatie verdwijnt op het moment dat gecorrigeerd wordt op opleiding. Oftewel, hoger opgeleide mensen met een hoog BMI zijn helemaal niet vaker ziek.

 

Aanname 2: Het faciliteren van gezondheidsprogramma’s leidt ook tot deelname aan die programma’s.

En ook dat blijkt heel duidelijk niet het geval, zie bovenstaand voorbeeld. De medewerkers die meestal deelnemen aan een dergelijk programma zijn de mensen die toch al geïnteresseerd zijn in het onderwerp en onderzoeken of ze nog meer kennis kunnen opdoen. De mensen van wie je graag ziet dat ze zouden deelnemen, staan niet in de rij.

 

Aanname 3: De niet zo sterke relatie tussen verzuim en de reden van ziekzijn.

Het gaat om het verschil tussen die mensen die een paracetamol slikken als ze zich niet goed voelen en die mensen die bij het eerste de beste pijntje hun bed in duiken en 2 weken thuisblijven uit voorzorg. Ziek is ziek, maar de reden om je ziek te melden wordt beïnvloed door werksfeer en de relatie met de manager of leidinggevende. Het niet naar de zin hebben op het werk zorgt ervoor dat men eerder geneigd is om zich ziek te melden.

 

Meer invloed en meer impact

Begrijp me niet verkeerd: ik ben heel blij dat er meer en meer aandacht wordt geschonken aan de gezondheid en het welzijn van de mensen in je bedrijf, maar dit soort programma’s is van korte duur. En iets dat van korte duur is, heeft maar zeer beperkte invloed. Liever wordt de oplossing gezocht in de lange termijn met meer invloed en meer impact. Zoals punt 3 al aangaf is de relatie tussen de ziekmelding en het daadwerkelijk ziekzijn niet zo heel sterk. Het blijkt dat de leidinggevende een veel grotere invloed en impact heeft op het team. Zo een sterke invloed dat de impact daarvan binnen 7 minuten merkbaar is op de werkvloer.

Volgens het grote Gallop onderzoek onder meer dan 7000 medewerkers, is de voornaamste reden dat mensen ontslag namen, vanwege de relatie met hun leidinggevende of manager. Als je als leidinggevende en manager zoveel invloed lijkt te hebben, dan is er heel wat voor te pleiten om die invloed ten positieve aan te wenden, toch?! Als jij er voor zorgt dat je medewerkers zich goed voelen op hun werk, het naar de zin hebben, zich uitgedaagd voelen maar bovenal geïnspireerd voelen, dan ben je echt op de goede weg! En de kans dat jouw teamleden dan wel in de rij staan voor allerlei goed bedoelde initiatieven, is dan vele malen groter.