VITAAL LEIDERSCHAP

Leidinggevenden hebben verreweg de grootste invloed op het functioneren en het resultaat van een team. De vaardigheden om betekenis, voldoening en betrokkenheid te vergroten, zijn van cruciaal belang.

NEEM CONTACT OP

MEER IMPACT

De impact van de gemoedstoestand van een leidinggevende is voor een buitenstaander binnen 7 minuten merkbaar op de productiviteit van het team. 

Het is daarom goed om een manager of leidinggevende te leren zijn of haar emoties te kanaliseren. Ook binnen een team gaat het om omgangsregels, een teamcultuur. Als manager is het prettig om over die vaardigheden te beschikken die het beste uit het team halen. Hiervoor is het belangrijk iets te weten over het gedrag van mensen en hoe de onderlinge relaties met elkaar samenhangen en verband houden. Elk team krijgt te maken met verzuim, verloop op de afdeling en allerlei veranderingen. Een team veerkrachtig en weerbaar te maken voor die veranderingen komt de productiviteit ten goede en sterker nog, het moraal van de afdeling ten goede. Gebruik maken van de sterke eigenschappen van ieder individu maakt dat men zich gewaardeerd en gezien voelt. Het geeft zin aan het werk en daarmee voldoening.

VITAAL LEIDERSCHAP

Als bron voor inspiratie, motivatie en vitalisatie. 

Sturen op betrokkenheid

Sturen op betrokkenheid gaat over wederzijds vertrouwen en draagt bij aan de stabiliteit van een afdeling. Ook de betrokkenheid is een wederzijds verhaal. Het gaat niet alleen om de medewerkers betrokken te krijgen bij de organisatie, maar ook bij hun eigen werk. En minstens zo belangrijk: de medewerkers ervaren ook een oprecht betrokken leidinggevende.

Een leidinggevende die dit voor elkaar krijgt, noemen we een vitaal leidinggevende en dit lijkt haast noodzakelijk als je de druk van de maatschappij bekijkt.

Werkdruk en stress

Het kunnen omgaan met werkdruk en stress zijn vaardigheden die niet alleen een leidinggevende passen, maar het is ook prettig als je daar als leidinggevende indirect invloed op kunt uitoefenen. Door jouw manier van leiding geven draag je bij aan het managen van de werkdruk en stress. Dat is fijn want het minderen van werkdruk en stress lukt vaak niet.

Vitaal Leiderschap tilt niet alleen jouw eigen manier van leiding geven naar een hoger niveau maar ook de manier waarop jij je zelf ontwikkelt en groeit krijgt een boost.