STRATEGISCH VITALITEITSMANAGEMENT

Vitaliteit in het bedrijfsleven gaat veel verder dan gezondheid; het gaat over de betrokkenheid van de mensen bij het bedrijf en van het bedrijf bij de mensen. Dat vraagt om het creëren van een vitale cultuur en daarvoor moeten we beginnen bij het fundament.

NEEM CONTACT OP

VITALE CULTUUR

Een organisatie die telkens in staat is zich aan te passen aan constante veranderingen in de markt, noemen we vitaal. 

Een bedrijf draait op en om mensen en die mensen willen menselijk behandeld worden; vitaliteit vergt flexibiliteit, betrokkenheid, focus en veerkracht van die mensen. Vitaliteitsmanagement gaat daarom over peoplemanagement. Als de organisatie draait om mensen, dan gaat het over hoe mensen met elkaar omgaan, dus over de cultuur. Het is goed te weten dat de vitaliteit van een organisatie kan worden beïnvloed door de cultuur en daarom is het belangrijk iets te weten van groepen mensen.

Om een vitale organisatie te worden zullen bedrijf en mens een verandering dienen te ondergaan. Een dergelijke cultuurverandering is geslaagd als er gewerkt wordt aan de relaties tussen mensen in plaats van aan een van bovenaf opgelegde cultuurverandering.

MAATWERK

Vitalizing People levert maatwerk voor de totale organisatie. De mogelijkheden bestaan uit een 3D benadering en aanpak.

Het raamwerk

Het faciliteren van gezondheid leidt niet automatisch tot participatie en daarom ook niet een vermindering van verzuim. Alhoewel er veel prachtige initiatieven bestaan om medewerkers gezonder, fitter en vitaler te krijgen, zie je dat het meerendeel van de organisatie niet bereikt wordt. Met het creëren van een raamwerk, de basis, worden mensen eerst geïnspireerd, waardoor ze ook makkelijker en beter te motiveren zijn. Van daaruit is de stap naar daadwerkelijk vitaliseren niet een onoverkomelijke stap maar een hele reële stap. Door eerst een goede basis neer te leggen houden we rekening met de fases van verandering wat bij draagt aan het daadwerkelijk slagen van de (cultuur) verandering.

Hierna is er ruimte en draagvlak voor eventuele initiatieven gericht op het verbeteren van de (mentale) gezondheid van medewerkers en individueel ingestoken programma’s.

Vitaal Leiderschap is inspiratie

De manier waarop we met elkaar omgaan, de set van regels die daarbij horen, noemen we cultuur en die wordt bepaald door het leiderschap. Niet als een van boven opgelegde cultuur, maar eentje die vanuit het hart gedragen wordt. Niet omdat het ‘aangeleerd’ is maar omdat men het zelf ook zo ervaart en leeft. Wanneer dat gedachtengoed stevig verankerd is in iemand, wordt het makkelijker om dat ook uit te dragen naar de rest van het team. Op deze manier wordt leiderschap een inspiratie wat mensen in beweging zet, waar ze voor willen werken, waar ze bij willen horen. Deze combinatie heet betrokkenheid en betrokkenheid verhoogt de productiviteit.

Vitaliteit in het bedrijfsleven begint niet bij de werknemer maar bij de manager. Met onze specifieke aanpak creeren wij een raamwerk dat de beste kans geeft op het vergroten van de productiviteit, het verminderen van verzuim en een minder grillig verloop van personeel. 

Bedrijfsscan

Na dat we hebben kennisgemaakt, beginnen we met een bedrijfsscan. We willen op een onafhankelijke manier informatie uit het bedrijf verkrijgen dus gaan we in gesprek met de medewerkers van verschillende afdelingen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de vitaliteit in het bedrijf en waar de mensen in het bedrijf behoefte aan hebben.

Input directie en MT

De rapportage van de bedrijfsscan biedt een basis om met directie en mt in gesprek te gaan en een koers te bepalen. Een eenduidige visie op vitaliteit, gedragen door de lijn, zorgt voor het beste resultaat. Hierna bepalen we de te nemen stappen waarbij we rekening houden met ieders expertise.

Vitaal leiderschap

Aangezien de relatie tussen verzuim en ziekte niet heel sterk is en veel meer te maken heeft met werkomstandigheden en het management, is de rol van de leidinggevende cruciaal. Zonder dat het management een verkapte rol als vitaliteitscoach toe bedeeld krijgt, leert het management wel impact te maken en invloed uit te oefenen op de rest van de werknemers. Vanuit inspiratie naar motivatie en vitalisatie.

Neem contact op voor een kennismaking