EEN FUNDAMENT

Vaak wordt gedacht ‘gezonde mensen zijn vitaler’ maar het is juist andersom. Vitale mensen hebben een gezondere leefstijl, zijn meer betrokken bij de organisatie en ervaren meer voldoening in werk en leven. 

Om de organisatie en haar medewerkers vitaler te krijgen is een logische volgorde essentieel wil er gesproken worden van duurzaam resultaat. Respect hebben voor het feit dat veranderen in fases gaat, helpt de kans van slagen aanzienlijk vergroten. Om een vitale organisatie te creëren starten we daarom graag bij het fundament. 

STRATEGISCH VITALITEITSMANAGEMENT

Een organisatie noemen we vitaal als die organisatie zich kan aanpassen aan de snelle veranderingen in de mark; dit gegeven blijkt essentieel om mee te kunnen blijven draaien. Dat vraagt iets van directie, het leiderschap en van de mensen die er werken. Het vraagt om vitaliteit; een bepaalde mate van creativiteit, flexibiliteit, alertheid, betrokkenheid en veerkracht. En dat moet een strategische positie binnen de organisatie innemen wil het beklijven.

LEES MEER

VITAAL LEIDERSCHAP

Dat management en leidinggevenden een enorme impact hebben op het wel en wee van medewerkers, blijkt wel uit het gegeven dat de relatie tussen verzuim en de ziekte helemaal niet zo sterk is. De werksfeer en de manager zijn van veel meer invloed op verzuimcijfers en het is daarom heel logisch dat de manager leert hoe hij of zij positieve invloed kan uitoefenen op het welzijn van de medewerkers.

LEES MEER

VITAAL WERKEN

Naast een vitale organisatie en vitaal leidinggevenden, is het ook van belang dat medewerkers vitaal kunnen werken. Persoonlijke groei en ontwikkeling, maar ook persoonlijke effectiviteit zullen het functioneren ten goede komen. Daarvoor zullen we juist sommige competenties moeten aanscherpen en soms ongewenst gedrag inruilen voor gewenst gedrag. Dit alles draagt bij aan vitaal werken. 

LEES MEER